Liện Hệ: webpokemonvn@gmail.com
Menu

Cách nâng cấp và tiến hoá trong Pokémon GO

Khi chơi Pokemon GO, nhiều bạn gặp khó khăn trong việc tiến hoá hay nâng cấp CP. Bài viết sau sẽ giải đáp những thắc mắc về vấn đề này.


Để nâng cấp và tiến hoá Pokemon của mình, bạn có thể dùng Stardust và Candy. Khi đó, điểm CP và HP của Pokemon sẽ tăng lên đáng kể.

Candy là vật phẩm đặc biệt và bắt buộc để tiến hóa Pokémon. Mỗi Pokémon cần tiến hóa đều yêu cầu một loại Candy riêng biệt đặc trưng cho loài. Và để có thêm Cady cho một loài, bạn phải ấp trứng, chuyển đổi các Pokemon thuộc họ hàng loài đó.

Stardust là vật phẩm sử dụng để nâng cấp cho bất kỳ Pokémon nào. Khác với Candy, Stardust là chung cho tất cả các loại Pokémon. Có nghĩa là chỉ có một loại Stardust và nó dùng để nâng cấp cho tất cả các loại Pokémon.

Bạn có thể nhận được Stardust thông qua việc thu phục, ấp nở trứng hoặc chuyển đổi bất kỳ Pokémon nào.


Cách nâng cấp – Power Up một Pokémon:

Bước1. Trong giao diện bản đồ chính bạn chọn Main Menu 


Bước 2. Sau đó, chọn Pokémon 


Bước 3. Tại đây, bạn chọn một Pokémon trong danh sách các Pokémon mà bạn có.

Bước 4. Thông tin Pokémon hiện ra, bạn chọn Power Up 


Lưu ý: bạn sẽ không thể nâng cấp Pokémon của bạn cho đến khi bạn có đủ Candy và Stardust yêu cầu. Số lượng Candy và Stardust cần thiết sẽ hiển thị trong bảng thông tin về Pokémon ngay khi bạn lựa chọn Pokémon đó.

Cách tiến hóa Pokémon:

Bước 1. Trong giao diện bản đồ chính chọn Main Menu 


Bước 2. Sau đó, chọn Pokémon 


Bước 3. Tại đậy,bạn chọn Pokémon cần tiến hóa.

Bước 4. Trong màn hình hiển thị Pokémon, chọn nút Evolve.


Lưu ý: Bạn sẽ không thể tiến hóa Pokémon cho đến khi bạn có đủ số Candy cần thiết. Lượng Candy cần để tiến hóa bạn có thể kiểm tra trong giao diện hiển thị Pokémon (Bên cạnh Nút EVOLVE).
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC