Liện Hệ: webpokemonvn@gmail.com
Menu

Chỉ số IVs là gì ? Cách tra cứu như thế nảo ? & Tra Cứu ở đâu?

Chỉ số IVs là gì? IVs là viết tắt của cụm từ “Individual Values” trong tiếng Anh. Nói đến chỉ số IVs chỉ có các bạn có kinh nhiệm chơi Pokemon thì mới để ý đến nó. 

Chỉ số IVs là gì ? Cách tra cứu như thế nảo ? & Tra Cứu ở đâu?